×

Warning message

Submissions for this form are closed.

XXI Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie

Memoriał dra Andrzeja Jasińskiego

08-11.11.2018 r. Pabianice

Formularz rejestracyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi (ul. Czerwona 3, 93-005 Łódź)
  • Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rejestracji i obsługi uczestnictwa w XXI Halowych Mistrzostwach Polski Lekarzy w Tenisie.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
  • Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych jest dobrowolne jednak ich nie podanie będzie skutkowac brakiem możliwości uczestnictwa w zawodach.

Wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na Przetwarzanie zamieszczonych w formularzu danych osobowych.

Uwaga

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 5 listopada 2018 r. do godz. 24:00